شرایط دریافت نمایندگی فروش مجموعه تولیدی ماهو (زیر مجموعه محصولات چوبی)
ارسال اطلاعات لازم جهت نمایندگی فروش وعقد قرارداد
شامل : اطلاعات مکان فروشگاه ،مساحت فروشگاه، ارسال تصاویر وضعیت ظاهری فروشگاه،سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی ،اطلاعات هویتی شامل عکس شناسنامه، کارت ملی ، یک برگ چک صیادی ضمانت به مبلغ 1.000.000.000 ریال بابت دریافت محصولات ، یک برگ چک به مبلغ 2.000.000.000 ضمانت حسن انجام کار ، تاییدیه رسمی اعتبار چک ،
درصورت نداشتن چک ارائه همین مبالغ به همراه دو عدد ضمانت نامه کارمندی ضروری است.
پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال هزینه عضویت یک ساله نمایندگی که این مبلغ صرف عقد قرارداد همکاری رسمی در دفتر خانه رسمی و صرف هزینه های تولید محتوی اختصاصی کاتالوگ و کارت ویزیت بنرو… میشود و توجه داشه باشید تمامی اجناس نمایندگی توسط مجموعه تولید و به نماینده تحویل داده میشود که شامل هزینه برای مجموعه است  . درصورت فروش به میزان تارگت و حسن انجام کار و پایبندی به تعهدات این هزینه در سال دوم تمدید قرارداد عودت داده میشود و در سال دوم به جای هزینه ی عضویت سفته دریافت میشود 
وضایف نماینده فروش
نماینده فروش در مجموعه ماهو موظف به فروش طبق برنامه فروش ، پشتیبانی و ارائه خدمات مناسب . تبلیغات مناسب و فروش مطابق با مبلغ سود مجاز است 
نماینده فروش اجناس را در زمان دریافت کاملا دقیق طبق رسید چک کند و درصورت مشاهده هرگونه خرابی اطلاع دهد و اجناس معیوب را تحویل نگیرد . درصورت تحویل اجناس معیوب هرگونه مرجوعی و ایجاد خسارت و خدشه دار شدن برند مجموعه موجب نماینده خواهد بود
نماینده موظف است طبق تارکت های فروش بازاریابی و فروش انجام دهد .از واسطه گری و فروش عمده به غیر و اعطای نمایندگی به دیگران خود داری نماید درغیر این صورت قرارداد به صورت یک طرفه فسخ میگردد و ضمانت ها  طبق مراجع قانونی پیگیری میگردد

وظاایف مجموعه تولیدی ماهو 
ازائه به موقع محصولات طبق زمانبندی تحویل . تحویل اجناس سالم که در حضور نماینده یا مسئول دریافت سفارش چک و کنترل میشود 
ارائه محتوی کارت ویزیت تراکت بنر 
کنترل میزان فروش نماینده طبق تارگت 
کنترل و بازرسی فروش 
تمدید قرارداد در زمانبندی و ارئه خدمات بیشتر و تخفیف های بیشتر و تشویق نمایندگان برتر

X